M5 TV – Történelmi emlékhely Ostffyasszonyfán – 2021/30. adás – 2021.07.24.

Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytábora volt, a hazánk területén felépített Ostffyasszonyfai fogolytábor. A fogolytáborban működése alatt szerb, olasz, orosz és román hadifoglyok tízezrei fordultak meg. Az 50 000 hadifogoly befogadására alkalmas ” barakk-város” mára nyomtalanul eltűnt, helyét erdő borítja.

A tábor lakóinak emlékét a fogolytábor egykori temetője őrzi mementóként. Az itt eltemetett több ezer hadifogoly sírjai között minden évben halottak napján, ökumenikus gyászszertartással és katonai tiszteletadással emlékeznek a háborúból soha haza nem tért, idegen földben nyugvó hősökre.