Pozitív eredményekkel zárul a KASZÓ-LIFE projekt

A KASZÓ-LIFE projekt (LIFE12 NAT/HU/000593) több mint 5 éves időtartama alatt a KASZÓ Zrt. azon dolgozott, hogy a projektben nevesített munkákkal a kaszói erdők állapotán javítson

A beavatkozások hatásainak vizsgálatát a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet végezte el. A vizsgálatokat a projekt elején, 2013. szeptember 1-én kezdték, és a 2018. december 31-i projektzárás után még 5 évig folytatják. A monitoring rendszer által szolgáltatott adatok alapján– a nagyfokú időjárási heterogenitás és a rövid monitoring időszak ellenére is – az eddigi 5 év alatt kimutatható a műszaki beavatkozások jótékony hatása a projektterületen.
A talajvízkutak heti rendszerességű leolvasásából kimutatták, hogy míg a területre hulló éves csapadékmennyiségben jelentős eltérés nem mutatkozott, addig a projekt- és kontroll területeken mért talajvízszintek különbsége statisztikailag szignifikáns javulást mutatott már a 2017-es évben. A beavatkozásokat megelőző és követő két-két vegetációs időszakára vonatkozóan jelentős vízellátásbeli javulás volt megfigyelhető a Kűvölgyi és Bükki tavakhoz közeli mintaterületek esetében.
A Kűvölgyi-tavak környékén elhelyezkedő mintaterületeken lefolytatott szivárgáshidraulikai vizsgálatok eredményei megmutatták, hogy a tározókapacitás megnövelése a tavaktól több mint 300 méterre is érezteti hatását, a talajvízpótlás a 200 m-es sávon belül kimondottan hatékony és tartós.  180 fán végeztek el évgyűrű elemzést, ami szintén alátámasztotta a pozitív eredményeket. Az éves átmérőnövedék (évgyűrű) a beavatkozás területén 2017-ben a kedvezőtlen vízellátottság hatására
jóval kevésbé esik vissza, mint a kontroll esetében. A projekt keretében végrehajtott műszaki beavatkozásokat megelőzően a tendencia ezzel ellentétes volt Az egészségügyi állapot vizsgálat megállapította, hogy habár az égereseket és tölgyeket is éri kár,
például lombrágás, gombakárosító, fagy stb., viszont ezek intenzitása a projektterületen csökkent az elmúlt időszakban.
A lágyszárúszint változásának megfigyelése is része volt a projektnek, eközben 10 védett növényfajt mutattak ki a botanikai kvadrátokban.
A projektekről bővebb információt a www.kaszo-life.hu weboldalon talál.

natura2000 logo  life_logo.jpg-1