Tervek a hatvani Vadászati Múzeum átvételéről – 2017.11.22.

A Széchenyi Zsigmond Kárpát-Medencei Vadászati Múzeum átvétele volt a főtéma az Országos Magyar Vadászkamara Elnökségének november 17-ei ülésén

A testület idei negyedik egyeztetésén emellett egyéb tervezeteket is véglegesített, amelyekről a december 11-ei rendkívüli közgyűlés szavazhat.

A hatvani intézmény az OMVK vagyonkezelésébe történő átadásáról a Kormány1572/2017. (VIII. 28.) Korm. határozata rendelkezett (ez elérhető a Magyar Közlöny augusztus 28-ai, idei 136. számában, itt). Ez az új feladat szükségessé teszi a Vadászkamara Alapszabályának módosítását. Emellett az érintett szervezetekkel folytatott egyeztetések eredményeképp az a döntés született, hogy a múzeumműködtetésére az OMVK egy közhasznú nonprofit kft.-t hoz létre. Az Elnökség mind az alapszabály-módosításra, mind pedig a kft. alapító okiratára vonatkozótervezetet elfogadta, mindkettőről az országos küldötteknek kell döntést hozniuk az Alapszabály értelmében, ezért dr. Jámbor László, az OMVK elnöke 2017. december11-ére rendkívüli küldöttközgyűlést hív össze.

Szintén a küldöttközgyűlésnek kell határoznia az OMVK Központi Apparátusa Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Ezt az érdekképviselet többletfeladatai teszik szükségessé, melyek közül kiemelten fontos az Országos Vadgazdálkodási Alap működtetése. Amennyiben a közgyűlés egyetért az Elnökségelképzeléseivel, a jövőben a központban két vadgazdálkodási főmunkatárs dolgozhat,munkájukat pedig egy szakmai igazgató koordinálhatja.Egyéb személyi változásról is dönthetnek a küldöttek.

Pechtol János korábbi főtitkárt távozása után Dikasz Tamás, az OMVK Nógrád megyei Területi Szervezetének titkára váltotta megbízott főtitkárként. Az OMVK Alapszabályának 8. § (8) bekezdése értelmében „Ha a tisztségviselő megbízatása a választási ciklus lejárta előtt szűnik meg, és amennyiben a tisztségviselő megválasztása a küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik, az új tisztségviselő megválasztása céljából a soron következő küldöttközgyűlésen kell a választást megtartani.” Így december 11-én a küldöttek főtitkárt is választhatnak majd. Az Elnökség erre a posztra egyhangú szavazással Bajdik Pétert jelöli. Mindezeken túl az Elnökség a kamara kiemelt programjainak anyagi támogatásáról szóló szabályzatot is elfogadhatta.

Emlékeztetőül: miután a szervezet bevételei 2017-től jelentősen megnövekedtek, az áprilisban megtartott küldöttközgyűlés döntése értelmében a források felhasználásának egy új rendszere lépett életbe. Ennek megfelelően az Országos Küldöttközgyűlés dönt arról, hogy a rendelkezésre állóforrások hogyan oszlanak meg az OMVK területi szervezetei és központja között(feladatarányos finanszírozási rendszer) továbbá, hogy a központba kerülő összeg milyen célokra kerül felhasználásra. Az országos központ költségvetésén, illetve az Országos Vadgazdálkodási Alap feltöltésén felül rendelkezésre álló keret az, ami a kiemelt kamarai célok anyagi támogatását szolgálja. Ezen összeg egy része felett a központ diszponálhat, a nagyobb részére pedig pályázhatnak az OMVK megyei Területi Szervezetei, amelyek szükség szerint elképzeléseik megvalósításába külső partnereket is bevonhatnak. A támogatási igények (pályázatok) elbírálásával kapcsolatos döntést az Alapszabály értelmében az Országos Elnökség hozza meg.

A szabályzat elérhető az OMVK honlapján a dokumentumok között, ide kattintva.

Forrás: OMVK | Földvári Attila