CIC Trophy Evaluations Systems testületi ülése – 182. adás – 2017.09.30-i adás

Az elmúlt évek során a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) Trófea Bírálati Rendszere (TES) számos változtatáson ment keresztül

A rendszert úgy alakították át, hogy jobban szolgálja a vadászközösséget a kommunikáció, a nagyobb átláthatóság és nagyobb adatgyűjtési kapacitás révén. A rendszer egyik legfontosabb fejleményea TES központi irányító testületének létrehozása, a CIC központtal és aCIC Alkalmazott Tudományi Divíziójával együttműködve, a "TrophyEvaluation Board" vagy a "TEB" létrehozása. A TEB az egyes országok vezető nemzetközi trófea bírálóinak (STJ) tagjaiból áll, amelyek közül jelenleg 50 főt számlál a rendszer 23 országból.

A TEB 2017. augusztus 28-án és 29-én a Budakeszi CIC központjában tartotta éves gyűlését, melyen 9 országból 12 résztvevő vett részt.Ezek az ülések fontos alapot nyújtanak az év során felmerülő kérdések megvitatásához, amelyek a vadászati ​​trófeák értékelésére és mérésére vonatkozó CIC kézikönyv minőségének, megbízhatóságának és használhatóságának javítására vonatkoznak; hogy jobban szolgálják azokat a vadászokat, akik a CIC által értékelték a trófeáikat; valamint a CIC TES kapacitásának javítására irányulnak a helyi, regionális és globális szintű népességkutatás szempontjából fontos adatok feldolgozásához.

A CIC olyan szakértőket ismer el, akik a tanúsítási folyamatot minősített CIC bírálóként (CCM) továbbítják. A CIC központi irodája és a nemzeti CIC delegációk kapcsolatot tartanak ezekkel a szakértőkkel, akikért felelősséget vállalnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a CIC nem vállal felelősséget azokért a bírálókért, akik azt állítják, hogy a CIC protokoll szerint bírálnak, de hivatalosan nem kapták meg az ehhez szükséges bizonyítványt.A TEB felismeri azon vadászok fontosságát és jelentőségét e téren, akik a lehető legtöbb adatot kívánják begyűjteni. A trófea értékelését az adatgyűjtés hatékony eszközeként tekintve az igazgatótanács elindított egy kezdeményezést, amely kiterjed a koponya mérési adatok (azaz a teljes koponya maximális hosszúsága és szélessége) összegyűjtésére, a trófea minőségének időbeli megfigyelésére, valamint az információk és a népességdinamika közötti összefüggések feltárására. A TEB erőteljesen arra ösztönzi a vadászokat, hogy a trófeákat egy képzett CIC bírálóval értékeljék ki annak érdekében, hogy növeljék a kutatási lehetőségeket,és ösztönözzék az értékelés hatékony megközelítését, függetlenül attól,hogy a trófea képes-e elérni az érmet.